USLUGE

OD KREATIVNOG PROCESA DO ZELENOG ZIDA


1MOSS.INDOORS

DIZAJN

Ukoliko niste sigurni koji proizvod izabrati za Vaš prostor, kako ga nabolje oblikovati i na kojoj poziciji postaviti, stručno ćemo vas posavetovati ili izraditi idejne predloge prema potrebi. Sa zadovoljstvom nudimo i konsultacije ukoliko ste dizajn prethodno odredili.

2MOSS.INDOORS

IZRADA

Ručno izrađujemo instalacije / različite delove enterijera kao što su zeleni zidovi, dekoracije za plafone, nameštaj / prema vašoj ili našoj ideji, od prirodnih stabilizovnih vrsta mahovine čija su prirodna staništa borealni i arktički regioni.

3MOSS.INDOORS

DOSTAVA I MONTAŽA

Nakon završenog procesa izrade, dostavljamo i montiramo zelene instalacije na vašoj lokaciji, na području cele Srbije.

4MOSS.INDOORS

PROJEKTOVANJE / ZA ARHITEKTE I INVESTITORE

USLUGA PROJEKTOVANJA JE NAMENJENA ARHITEKTAMA, ODNOSNO INVESTITORIMA. ZNAČAJNA JE U RANIJOJ FAZI PROJEKTOVANJA ENTERIJERA, POSEBNO KADA SU VELIKI PROJEKTI U PITANJU. Usluga je opciona, a posebno je značajna kada je u fazi definisanja projekta enterijera poželjno uraditi i projekat zelenog zida, jer se stručnim projektovanjem može uticati na optimizaciju troškova za kasnije izvođenje radova ove pozicije. Uslugom projektovanja izrađujemo stručne DWG tehničke crteže za potrebe projekta, sa prikazom preseka, detalja, materijalizacije. Istovremeno usklađujemo projekat sa planiranim investicionim ulaganjem, odnosno optimizujemo i projekat i troškove. Usluga je opciona, i ne obavezuje na izvođenje radova od strane Moss.Indoors-a.