moss indoors

Stabilizovana mahovina vs. dehidrirana: cene i kvalitet zelenih zidova

Stabilizovana mahovina i dehidrirana mahovina – koje su ključne razlike? Nakon velikog broja upita vezanih za stručna pojašnjenja u kvalitativnim razlikama između stabilizovanih mahovina i dehidriranim i procesima kroz koje prolaze, u ovom blogu detaljno objašnjavamo razlike u kvalitetu mahovina, procesima, kao i prosečnim tržišnim cenama u odnosu na kvalitet.

Šta je stabilizovana, a šta dehidrirana mahovina?

Dehidrirana mahovina je ona koja je ubrana, a zatim ostavljena da se osuši. Ovaj proces se često izvodi prirodno, izlaganjem suncu, ali se može uraditi i pomoću dehidratora. Kada se osuši, može se koristiti u različite svrhe, uključujući i kao dekorativni element u dizajnu enterijera. Može se naći u različitim bojama i teksturama.

Stabilizovana mahovina je ona koja je tretirana da bi zadržala svoju prirodnu mekoću i teksturu. Tokom ovog procesa radi se na izmeni strukture tkiva, biljni sok se zamenjuje jedinjenjem čiji su glavni sastojci glicerin i voda, što zamenjuje prirodnu vlagu u biljci i omogućava njeno očuvanje.

Glavna razlika između dehidrirane i stabilizovane mahovine je njihova dugovečnost i estetika. Dehidrirana mahovina u kraćem vremenu gubi boju i teksturu, potrebno je zameniti nakon 1-2 godine, a često i nakon nekoliko meseci.

Stabilizovana mahovina može trajati godinama bez nekog primetnog pogoršanja. Stabilizovane mahovine visokog kvaliteta traju oko 7 (čak i do 10 godina). Naravno, na trajnost u velikoj meri utiču i uslovi mikroklime u prostoriji gde je postavljena.

 

Vizuelne i estetske razlike između stabilizovane i dehidrirane mahovine

Najbolji način da objasnimo razliku između stabilizovane i dehidrirane mahovine, a da je vizuelno lako uočljiva, je na primeru irvasove mahovine (lišaja).

Često se na domaćem, ali i stranom tržištu, dehidrirana mahovina navodi kao stabilizovana. Razlozima zašto se to dešava se nećemo baviti, ali ćemo objasniti kako vizuelno možete da napravite razliku.

I stabilizovana i dehidrirana mahovina JESU prirodne, ali NISU iste – ni estetski, ni po trajnosti, ni po ceni.

Pogledajmo sledeće primere irvasove mahovine – koje jesu i koje nisu stabilizovane

Uporedno prikazano, jasna je i uočljiva vizuelna razlika na primeru irvasove mahovine.

Stabilizovana mahovina

  • izrazito fina struktura (jer je očuvana u procesu stabilizacije)
  • potpunija prelaznost boje od korena do vršnog dela – glave (skoro zasićena jednakost u boji uz vrlo blage prirodne prelaze)
  • punoća boje

Dehidrirana mahovina

  • lošije strukture i izmenjenog oblika (sušena na vazduhu ili dehidratoru, što ne daje mogućnost u očuvanju strukture)
  • nepravilni prelazi u boji od korena do vršnog dela – glave (izrazito jaki konstrasti najčeće vidljivi na glavi mahovine)

Na osnovu prikazanih i objašnjenih vizuelnih razlika, možete lako uočiti razlike između stabilizovane i dehidrirane mahovine. Jedna od takođe bitnih razlika je “sjaj“ u odnosu na dehidriranu i stabilizovanu, ali ovu razliku je teže da uoče ljudi koji nisu iz struke.

Pogledajmo još primera šta jeste i šta nije stabilizovana mahovina!

Cene i isplativost u odnosu na kvalitet mahovina za zelene zidove na domaćem tržištu

Kada je u pitanju kvalitet dehidrirane u odnosu na stabilizovanu, stabilizovana mahovina se generalno smatra superiornom. Elastičnija je, dugotrajnija i ne zahteva održavanje (kod kvalitetne stabilizacije). Međutim, stabilizovana mahovina je takođe skuplja i možda nije pogodna za sve projekte enterijera (low cost enterijeri). S druge strane, dehidrirana mahovina je cenovno pristupačnija. Međutim, gledano sa estetske strane, ne možemo reći da je pogodna za enterijere ili poslovne prostore u kojima je planirana izrada zelenih zidova  i koji odišu kvalitetom i višim nivoom dizajna i opremljenosti.

Cena stabilizovane mahovine zavisi od nekoliko faktora, ali najviše je diktira kvalitet same mahovine i stabilizacije (jer postoje razlike i u kvalitetu stabilizovanih mahovina). Dehidrirana je pristupačnija opcija, ali  pošto je potrebno češće zameniti, ona može na kraju biti skuplja na duge staze.

U nastavku je tabelarni prikaz sa iskazanim okvirnim cenama zelenih zidova na domaćem tržištu, na primeru zelenog zida od Irvasove mahovine, stabilizovane i dehidrirane – često navedene kao stabilizovane.

table 01 1
table 02 1

U zaključku, izbor materijala za izradu zelenih zidova diktiraju potrebe klijenata, potrebe prostora, kao i budžet. Moguće je koristiti i stabilizovanu i dehidriranu mahovinu. Važno je pažljivo razmotriti dugoročne troškove. Iako početna investicija za stabilizovanu mahovinu dobrog kvaliteta može biti veća, niži troškovi zamene i vrednost uštede mogu na kraju dovesti do pozitivnijeg ekonomskog ishoda.

Što se tiče estetskih vrednosti, jasno je za koje prostore je moguće koristiti dehidriranu, a u kojim prostorima je ipak najbolje rešenje stabilizovana mahovina.

Moss.Indoors ne nudi usluge izrade zelenih zidova od dehidrirane mahovine, i u svim projektima se koriste isključivo stabilizovane mahovine.

Related Blogs

dizajn enterijer novi sad erste
akustični paneli od mahovine u kancelariji
zelena stolica od drveta i mahovine