moss indoors

Više od zelenog zida: Biofilički dizajn kao nauka

Kroz istoriju, ljudi su se biološki razvijali u adaptivnom odgovoru na prirodno okruženje. Prema ’’The Practice of Biophilic Design’’ (Stephen Kellert, Elizabeth Calabrese) ljudsko telo, um i čula evoluirali su u biocentričnom svetu. Ideja koja stoji iza biofiličkog  dizajna je da se prepozna ova inherentna ljudska sklonost ka prirodi i stvori izgrađeno okruženje sa prirodnim materijalima i uticajima.

Šta čini biofilički dizajn?

Mnogi smatraju biofilički dizajn kao prostor sa zelenim zidom, pristojnom dnevnom svetlošću i pogledom na prirodu. Iako biofilički dizajn sve navedeno uključuje, koncept je, zapravo, mnogo više od zelenog zida. Pre svega, biofilički dizajn zahteva ponovljenu i trajnu vezu sa prirodom. Zeleni zidovi na recepciji, biljke u saksiji u predvorju ili drvo u uglu ne znači da je dizajn biofilan. Biofilički dizajn nastoji da stvori dobro okruženje za fizičko i mentalno blagostanje ljudi, akcenat treba da bude na ukupnom prostoru, a ne na izolovanoj pojavi prirode. Nauka koja stoji iza ovoga je da ekosistem radi na višem nivou od zbira njegovih pojedinačnih delova i pozitivno utiče na zdravlje i performanse svih u njemu. Podstiče emocionalnu vezanost za mesta i okruženja, promoviše pozitivnu interakciju između ljudi i prirode kako bi se proširio osećaj međusobne povezanosti.

Biofilički dizajn enterijera koristi podsticaje za izazivanje osećaja pozitivnosti i borbu protiv mentalnih blokada i fizičkih stresova, a koje kod ljudi izaziva neprirodno okruženje. Dobar biofilički dizajn koristi kombinaciju direktnih elemenata prirode kao što su svetlost, biljke i voda, i indirektnih elemenata putem prirodnih materijala, boja, slika i drugih elemenata koji čine doživljaj prostora i prirode.

Naše sadašnje okruženje, betonsko okruženje sa visokim zgradama i neporoznim površinama, preovlađuje samo nedavno od ljudskog postojanja. Više od 99,8% vremena ljudi su preživljavali, napredovali i postojali sa prirodom. Od skloništa do hrane, kretanja, zavisili smo od prirode koja je razvila složene veze između nas i prirodnih sistema. Odjednom, ljudi su sada izloženi „betonskoj džungli“ umesto prirodnoj, što se baš ne uklapa sa evolucionog stanovišta. Biofilički dizajn prepoznaje potrebu da priroda u našem modernom izgrađenom okruženju popuni prazninu „prirodnog staništa“ čiji su ljudi oduvek bili deo.

Ključ za biofilički dizajn je da se smanji (ili potpuno eliminiše) nepovezanost između ljudi i prirode u izgrađenom okruženju. Da bismo to postigli, potrebno nam je više od zelenog zida. Potrebno je da napravimo unutrašnji ekosistem sa obiljem prirodnog svetla, dobrom ventilacijom, prirodnim bojama i materijalima, prirodnim pogledima i zelenilom u obliku biljaka, drveća, vertikalnog zelenila.

biofilicki dizajn kao nauka

10 KLJUČNIH PRINCIPA BIOFILIČKOG DIZAJNA

1. VIZUELNA POVEZANOST SA PRIRODOM

Najpopularniji način stvaranja vizuelne veze sa prirodom je korišćenje zelenih zidova sa mešavinom lišća i mahovine kako bi se u okruženje doneo prirodni osećaj dobrodošlice. Lakši način da unesete zelenilo u zatvorene prostore je pomoću saksijskih biljaka, sukulenata i terarijuma, postavljanje Koi akvarijuma u zajedničkom prostoru.

2. AUDITIVNI ELEMENTI

Auditivni elementi nude konekciju za nevizuelnu vezu sa prirodom. To uključuje prirodne zvukove koji omogućavaju proces lečenja i psihološke obnove, kao i stvaranje ambijenta opuštanja. Umirujući zvuci vode koja teče i cvrkut ptica imaju umirujući efekat na ljude i mogu poboljšati kognitivne performanse. Ovakvi prostori se osećaju sveže, dobro izbalansirano i podsećaju na boravak na otvorenom.

3. MIRISNI ELEMENTI

Ljudi uživaju u prirodnim mirisima kao što su mirisi kiše, cveća, trave, koji mogu izazvati snažna sećanja. Uključivanje mirisa u dizajn enterijera u vidu biljaka, esencijalnih ulja i voćnih esencija može imati zaista energičan i umirujući efekat.

4. NERITMIČKI STIMULANSI

Odonse se na povetarac, šuštanje biljnog sveta, vodu koja teče, a poznato je da pozitivno utiču na sistolni krvni pritisak, na otkucaje srca i aktivnost simpatičkog nervnog sistema. Ovi stimulansi se mogu replicirati u izgrađenim okruženjima u vidu tkanina ili tekstilnih skrinova koji se pokreću ili sijaju u odnosu na svetlost ili povetarac, stvarajući prirodne zvukove.

5. PRISUSTVO VODE

Poznato je da voda ima umirujući efekat na ljude i da ima sposobnost da poboljša raspoloženje i podigne samopoštovanje. Voda u obliku akvarijuma, fontana, vodenih zidova, pa čak i umetničkih dela koja prikazuju vodu može imati umirujući efekat na životnu sredinu.

6. VARIJABILNOST PROTOKA VAZDUHA I TERMIČKA VARIJABILNOST

Varijabilnost toplote i protoka vazduha se odnosi na suptilne promene temperature vazduha, vlažnosti, protoka vazduha i površinskih temperatura koje oponašaju prirodno okruženje. Poznato je da ovi indikatori promovišu udobnost, blagostanje, koncentraciju i ukupnu produktivnost pojedinaca na radnom mestu. Izgrađeno okruženje sa dobrom varijabilnošću toplote i protoka vazduha deluje osvežavajuće, aktivno i energično, a može se simulirati u zatvorenom prostoru kroz HVAC, kontrolu sistema, performanse prozora.

7. VARIJABILNOST SVETLA

Varijabilnost svetlosti izlaže izgrađena okruženja promenljivim intenzitetima svetlosti i senkama koje se menjaju tokom dana kako bi se simuliralo prirodno okruženje. Ovo ne samo da pomaže u povećanju vizuelnog komfora, već i poboljšava funkcionisanje cirkadijalnog sistema. Svetlost se oduvek koristila za stvaranje idealnog raspoloženja. Prostor sa dinamičnim svetlosnim uslovima prenosi vreme i kretanje što, zauzvrat, čini ljude opuštenim. Promenljivost svetlosti se može simulirati u izgrađenim okruženjima uz pomoć strategija distribucije svetlosti, akcentnog osvetljenja i performansi prozora koji čuvaju dnevnu svetlost.

8. PATINA VREMENA

Promena je jedina konstanta kada je priroda u pitanju. Ljudi pozitivno reaguju na dinamičke promene kao što su rast i starenje i povezanost patine tokom vremena. Patina vremena se može simulirati u izgrađenim okruženjima uvođenjem materijala koji prirodno stare, vremenskih uslova, osećaja protoka vremena i drugih dizajnerskih strategija.

9. PERSPEKTIVA I UTOČIŠTE

Ljudi su evoluirali kroz odgovor na komplementarne prednosti perspektive i utočišta. Perspektiva se odnosi na neograničen pogled na daljinu, dok se utočište odnosi na povlačenje iz uslova okoline i pruža prostor za sigurnost. Ova stanja su povezana sa smanjenim stresom, dosadom i umorom i poboljšavaju osećaj udobnosti i percepcije sigurnosti. Oni se mogu postići uz pomoć strategija dizajna kao što su pogledi ka spolja, korišćenjem transparentnih materijala koji obezbeđuju vizuelne veze između spoljašnjih i unutrašnjih prostora.

10. KULTURNA I EKOLOŠKA VEZANOST ZA MESTO

Ovaj koncept se odnosi na prirodne materijale i elemente koji podržavaju lokalnu ekologiju i stvaraju poseban osećaj mesta. Dizajn koji je kulturno relevantan promoviše vezu sa mestom i stvara poseban ljudski identitet. Ekološke veze, s druge strane, podstiču emocionalnu vezanost za mesto i poznato je da poboljšavaju kreativne performanse i osećaj udobnosti kod ljudi. Ove veze motivišu ljude da očuvaju i održavaju i prirodnu i izgrađenu sredinu. Prostor sa kulturnim i ekološkim vezama izgleda bogat i autentičan i može se primeniti u izgrađenim okruženjima koristeći prirodne građevinske materijale kao što su koža, glina, drvo, kamen i prirodne palete boja.

Biofilički dizajn stavlja akcenat na vezu sa prirodom. Iako se nauka koja stoji iza biofiličkog dizajna još uvek pojavljuje, jasno je da ove strategije, kada se primene u izgrađenom okruženju, efikasno rade u stvaranju zdravog, produktivnog i kreativnog prostora.

Related Blogs

dizajn enterijer novi sad erste
stabilizovana mahovina cena
akustični paneli od mahovine u kancelariji