PinClipart.com key clip art black 5592030 e1638839608878

INVESTICIJA BEZ DODATNIH ULAGANJA

EKONOMIČNOST

Moss.Indoors zeleni zidovi od stabilizovanih mahovina i biljaka su dugotrajne samoodržive prirodne oaze za čiji opstanak nije potrebna sunčeva svetlost, zemljište ni navodnjavanje. Ako uzmemo u obzir da nakon instalacije nije potrebna ni prihrana, ni orezivanje, ni zaštita od fitopatoloških ili entomoloških oboljenja (insekti, gljivice), jasno je da je reč o samoodrživom tipu zelenog zida. U poređenju sa živim zelenim zidovima (kasetni zeleni zidovi sa supstratom), koji takođe doprinose estetici i poboljšanju mikroklime prostorije, zeleni zidovi od mahovine predstavljaju ekonomičnije rešenje.

Ako sagledamo početno ulaganje za žive zelene zidove (kasetni zeleni zidovi sa supstratom) i početno ulaganje za zelene zidove od stabilizovanih mahovina i biljaka, na domaćem tržištu, možemo reći da se radi o sličnoj vrsti investicije. Okvirne cene za živi zeleni zid u enterijeru sa kompletnom opremom kreću se od 350 €/m² do 900 €/m² (kvalitetnije varijante). Cene zelenih zidova od stabilizovanih mahovina i biljaka su u skoro sličnim okvirima. Međutim, razlike u naknadnom investiranju kroz održavanje postoje i nisu zanemarljive.

Održavanje živih zelenih zidova nakon instalacije zahteva redovnu kontrolu od strane stručnog lica, orezivanje, zaštitu od insekata, gljivičnih oboljenja, prihranu. Održavanje obavezno uključuje i kontrolu sistema za automatsko navodnjavanje kao jedan od uslova za pravilan razvoj biljaka i opstanak. Blagodeti koje daju živi zeleni zidovi su neizostavni, međutim, zahtevaju i dodatno investiranje. Nije redak slučaj da smo, kao pejzažne arhitekte, kroz praksu uočili i nepravilan izbor biljnih vrsta na raznim projekatima, što kasnije rezultira propadanjem određenog procenta biljaka. Ovakve situacije takođe zahtevaju dodatna ulaganja.

Moss.Indoors instalacije od stabilizovanih mahovina i biljaka predstavljaju ekonomičan pristup u ozelenjavanju enterijera. Nakon postavke, a uz poštovanje optimalnih uslova u prostoriji, trajnost naših zelenih oaza je i do 7 (10) godina (stabilizovane mahovine), od 2 do 6 godina (stabilizovani listovi i cvetovi), u optimalnim uslovima  bez ikakve potrebe za održavanjem.

PinClipart.com key clip art black 5592030 e1638839608878

KVALITET BEZ KOMPROMISA

SIGURNOST INVESTICIJE

Sigurnost investicije u Moss.Indoors zelene zidove se ogleda kroz dva glavna aspekta, na koja smo izuzetno ponosni.

 • Bez kompromisa u kvalitetu, koristimo stabilizovane / prezervirane mahovine i biljke premijum kvaliteta, koje rastu u različitim klimatskim područjima Evrope, čije se sakupljanje vrši pod kontrolom EU direktiva o očuvanju i zaštiti prirode,  a  dalja obrada je pod strogo kontrolisanim uslovima kontrole kvaliteta EU proizvođača.
 • Drugi aspekt, koji je neizostavan za dobijanje kvalitetnog krajnjeg proizvoda, je naš stručni tim pejzažnih arhitekata koji na svakom projektu sagledava uslove za instalaciju i prilagođava upotrebu vrsta mahovina / biljaka u skladu sa mikroklimom lokacije i ostalim tehničkim mogućnostima / ograničenjima.

Kada se odlučite da investirate u zidove od mahovine, bitno je i da znate da stabilizovane / prezervirane mahovine i biljke nisu isto što i dehidrirane mahovine. Stabilizacija i prezervacija su dva procesa koja se koriste u konzervaciji mahovina / biljaka. Stabilizacija se vrši na živim delovima biljaka i ova tehnika omogućava biljci da se ”zamrzne” u svom stanju svežine nakon žetve. Tehnika prezervacije se vrši kod prethodno isušenih biljaka, a ovaj proces rehidrira biljku. Obe tehnike se koriste u zavisnosti od vrsta, kao i biljnih delova za krajnju upotrebu. Kvalitetno izvedene tehnike su najpouzdanije, ujedno i komplikovanije, što utiče na cenu proizvoda, ali pružaju sigurnu investiciju u pogledu trajnosti zelenih zidova (uz poštovanje optimalnih uslova mikroklime prostorije). Dehidrirana mahovina je u stanju dormantnosti, sve dok se ne hidrira. U kratkom vremenskom periodu gubi svoju zelenu boju. Možemo da kažemo da je dehidrirana mahovina prihvatljivo rešenje za ozelenjavanje privremenog karaktera, posebno ako uzmemo u obzir prilično nižu cenu i laku dostupnost materijala.

Moss.Indoors instalacije su kreirane isključivo od stabilizovanih / prezerviranih mahovina i biljaka, u procesu izrade učestvuju stručna lica – pejzažne arhitekte,  a sigurnost investicije se ogleda u tome što nije potrebno da plaćate više puta izradu zelenog zida, na dugoročnom nivou. Kod zelenih zidova koji su izrađeni od dehidriranih mahovina početno investiciono ulaganje jeste povoljnije ali je kratkoročno. Različite primere iz prakse možete pogledati na našem IG Story-u.

PinClipart.com key clip art black 5592030 e1638839608878

ZELENO I PRIRODNO BEZ ODRŽAVANJA

SAMOODRŽIVOST

Kada kažemo samoodrživost, zaista to i mislimo! Reč je o prirodnim zelenim zidovima bez ikakve potrebe za održavanjem. Mahovine i biljke koje su stabilizovane / prezervirane pravilnom i kvalitetnom tehnikom, ne zahtevaju nikakvo održavanje.

 • Zeleni zidovi od mahovine ne zahtevaju vodu ni instaliranje sistema za automatsko navodnjavanje.
 • Orošavanje mahovine nije potrebno niti preporučljivo, posebno ako se u zelenom zidu nalaze i cvetovi. Orošavanjem i većom vlagom vaduha se skraćuje trajnost cvetova. U slučaju povremenog suvljeg vazduha u prostoriji, vlažnost vazduha se može korigovati najjednostavnijim ovlaživačima vazduha / difuzerima.
 • Sunčeva svetlost im nije potrebna za opstanak, kao ni fotostimulacija (biorasveta). Dekorativna rasveta se koristi isključivo iz estetskih razloga, i rado je preporučujemo u cilju naglašavanja zelene oaze.
 • Ne zahtevaju ni zemljište ni supstrat.
 • S obzirom da su mahovine i biljke ”mumificirane”, ne rastu i ne menjaju oblik, pa orezivanje nije potrebno.
 • Ne zahtevaju prihranu.
 • Insekti i fitopatogeni ne napadaju ove vrste zelenih zidova. Paučina se može pojaviti, kao i na bilo kom drugom komadu nameštaja / zida, ali se  jednostavno fizički uklanja.
 • Ne privlače prašinu. Ove vrste zidova nemaju statički elektricitet, pa se čestice prašine jedva drže za mahovinu. Ukoliko posle dužeg vremena dođe do skupljanja malo prašine po površini zelenog zida, može se jednostavno ukloniti blažim hladnijim vazduhom iz fena.
 • Prema standardu NF P 92 – 501, spadaju u M1 klasifikaciju nezapaljivosti.

Napominjemo da je, za opstanak i dugotrajnost zelenih zidova od mahovine, potrebno poštovati optimalne uslove u prostoriji, prema navedenim OGRANIČENJIMA.

PinClipart.com key clip art black 5592030 e1638839608878

JEDNA TEMA – HILJADU PROBLEMA. BAKTERIJE, HVALA VAM!

ČISTIJI VAZDUH

Reč je temi koja postaje gorući problem – čistiji vazduh! Svesni smo da ne možemo lako i jednostavno da utičemo na poboljšanje vazduha koji postaje sve zagađeniji, posebno u urbanim sredinama. Ono što možemo da uradimo kao pojedinici jeste da se ponašamo odgovorno prema životnoj sredini i počnemo od ”svog dvorišta”. Zeleni zidovi od mahovine ne mogu poboljšati stanje vazduha globalno, ali je nama izuzetno drago što su, kroz niz naučnih istraživanja, prepoznati kao prečišćivači vazduha u prostoriji. Svrstani su u ekološki proizvod, što nam, kao pejzažnim arhitektama, daje podsticaj u zastupanju ekoloških pravaca i profesionalnoj odgovornosti prema društvu i prema životnoj sredini.

Kako poboljšavaju stanje vazduha u prostoriji? Zagađivači iz vazduha (aeropolutanti) se skupljaju na površini mahovine, i dok su ‘zaglavljeni’ na mahovini dobre bakterije ih pretvraju u biljnu biomasu.

Kako funkcioniše u prirodi? Listovi biljaka proizvode negativne jone i nijedna biljka nema veću površinu lišća od mahovine – cela je prekrivena sopstvenim lišćem. Ovi negativni joni privlače pozitivno naelektrisane čestice u vazduhu (zagađivače) svih vrsta svojim negativnim nabojem, da bi na kraju ove kombinovane čestice postale dovoljno teške da padnu iz vazdušnog prostora na površinu mahovine, gde se hvataju i dalje razbijaju prirodnim aerobnim mikrobima koji žive u mahovini. Mahovina tada koristi ova jedinjenja kao hranljive materije.

Detaljnije o pozitivnom uticaju mahovine na kvalitet vazduha pogledajte na videu:

PinClipart.com key clip art black 5592030 e1638839608878

TIŠINA PRIJA

AKUSTIKA

Svakoj kancelariji su potrebni tihi radni prostori, za opuštanje, koncentraciju i sastanke. Pokazalo se da mahovina ima odlična akustična svojstva kroz apsorpciju zvučnih talasa.

Kancelarije otvorenog rasporeda mogu biti bučna mesta, a integrisanje zidova od mahovine za smanjenje buke je odlična opcija. Studije sprovedene u Holandiji su pokazale da su zidovi od mahovine posebno dobri u apsorpciji srednjih i visokih frekvencija zvuka kao što su ljudski glas, melodije zvona telefona i buke štampača.

Preporučeni nivoi pozadinske buke u kancelariji su oko 45 dB, ali često  kancelarije otvorenog tipa imaju nivoe pozadinske buke između 60 i 80 dB! Postavljanje zidova od mahovine u kancelariji može pomoći u smanjenju ovog broja, dajući vašem osoblju zdravije i prijatnije radno okruženje.

Pored radnog okruženja, zidovi od mahovine predstavljaju rešenje i za kolektivna stanovanja (stanovi u zgradama), gde postoji problem sa nedovoljnom akustičnom izolacijom ka susednim stanovima.

Na slikama ispod prikazana su merenja apsorpcije zvuka prema vrsti mahovina. Preporučljivo je uzeti u obzir navedene podatke prilikom planiranja prostora, gde je akustika bitno svojstvo.

PinClipart.com key clip art black 5592030 e1638839608878

SVEŽIJE LETI. TOPLIJE ZIMI.

TERMOREGULACIJA

Proces poznat kao “evapotranspiracija” omogućava da prostor oko zidova od mahovine bude hladniji tokom letnjih meseci. Tokom zime, zidovi od mahovine pružaju dodatni sloj izolacije za unutrašnje prostore, što smanjuje troškove grejanja. Kroz evapotranspiraciju, voda se probija kroz mahovinu, a zatim isparava u okolnu atmosferu. Na ovaj način stvara se ”ciklus vode” u zatvorenom prostoru.

U kombinaciji sa određenim vrstama podloge doprinose dodatnoj termoizolaciji zidova.

PinClipart.com key clip art black 5592030 e1638839608878

ZDRAVIJA MIKROKLIMA

REGULACIJA VLAGE

Mahovine pomažu u stabilizaciji nivoa vlage u prostoriji i održavanju nivoa relativne vlažnosti između 40 i 60 procenata. Ovo je jedan od interesantnijih i korisnijih atributa mahovine – mogućnost da apsorbuje vlagu iz vazduha kada je vlažnost visoka, a zatim da je vrati u vazduh kada je vlažnost niska.

Koliko je ovo korisno za ljude? Studije su pokazale da se virusi poput gripa najverovatnije šire kada vlažnost padne ispod 10 grama po kubnom metru. Tokom perioda niske vlažnosti u godini, zidovi od mahovine mogu pomoći vašim unutrašnjim prostorima da održe nivoe vlažnosti koji ne podstiču širenje bolesti.

PinClipart.com key clip art black 5592030 e1638839608878

ODGOVOR JE U PRIRODI!

DODIR SA PRIRODOM

Poslednja, ali ne i najmanje bitna, jeste estetska vrednost zelenih zidova u enterijeru. Međutim, ne možemo kategorisati kao puku estetiku, jer zeleni zidovi predstavljaju i više od toga – dodir sa prirodom!

Uvođenje prirodnih elemenata u kućno ili radno okruženje utiče na podizanje raspoloženja, povećanu produktivnost, oštriji fokus i smanjen nivo stresa. U današnjem urbanizovanom svetu, većina nas provodi do 85% svog vremena u zatvorenom prostoru. Od 2020. taj procenat je porastao jer smo suočeni sa pandemijom. Kada živite i radite u savremenom svetu, pristup prirodi može biti otežan. Primena prirodnih elemenata u dizajnu enterijera može pomoći u stvaranju unutrašnje veze sa prirodom.

Sve veći trend biofiličkog dizajna enterijera pomogao je da zidovi od mahovine postanu neizostavan element. Fokusirani smo na  dizajn zelenih zidova inspirisanih prirodom, kako bi pomogli u povećanju osećaja spokoja koji se može naći samo napolju. Ovo postižemo kreiranjem zidne instalacija od mahovina i biljaka koje imaju različite nijanse, oblike, teksture, volumene.

Osvežavajuće, opuštajuće i terapeutski — svaka zelena oaza koju napravimo je prirodni element koji će upotpuniti vaš prostor, ali i vas same.